Žila byla jednou jedna dívčina a ta se rozhodla, že změní svět.. No dobře, tak aspoň ten svůj. Všechno o mé - naší – cestě a změně se dočtete ZDE. A tak vzniknul projekt Psí cesta František.

Proč František? Protože je byl pojmenovaný můj první senior z útulku se statusem „počítejte tak dva tři měsíce, déle s Vámi asi nebude“ (jinak první velectěnou babí z útulku byla Boženka :)). Fanoušek Fany je maskot celé Cesty, protože překonal nevlídné prognózy lékařů o celé krásné čtyři roky :). Fany dostal jméno po dědečkovi Františkovi, který mi toho do života spousta přinesl, hlavně život hrou.. A v neposlední řadě, když jsem se podívala na Sv. Františka, bylo mi jasné, že toto jméno pro mou cestu mě nepotkalo náhodně. Ostatně nic není náhoda. František byl celkem divoký v mládí, až později se o něm traduje legenda „že když nenalezl posluchače mezi lidmi, odešel do lesa a kázal lesní zvěři, která mu pozorně naslouchala. Je však známo, že František měl ke zvířatům neobyčejně kladný vztah a ochraňoval je před zlým zacházením ze strany surových lidí. Zvířata označoval za své bratry a sestry, věřil dokonce, že všechna zvířata oslavují svého Stvořitele a vzdávají mu chválu, např. ptáci svým zpěvem. Proto je také pokládán za patrona zvířat i ochránců přírody.“ (viz Wikipedie). Ač neoslavuji Stvořitele (má filosofie je jednoduší, oslavuji totiž život), určité části legendy jsou mi velmi blízké.

Co Psí cesta František nabízí? Majoritně se orientuji na psí dědečky a babičky, kterým poskytuji domeček na dožití, a doprovázím jejich dušičky packu v ruce do posledního výdechu. Více informací ZDE. Také se snažím pomáhat okolí s osvětou hlavně ohledně tolik tabuizovaného tématu Smrti, která je u mě Milostpaní. Nutná, láskavá, opomíjená..  

V mém světě fungují vlastní podmínky. Můžete být svědky zázraků, zastavení času, nebo jen vlastního zastaveníčka v sobě. Pokud jste se ale dostali na tyto stránky, určitě to není náhoda ;)